Lībiešu institūts

11. janvāris

LU Lībiešu institūta vadošā pētniece Renāte Blumberga pēc Ungārijas ārkārtējā un pilvarotā vēstnieka Latvijā Ferenca Bāņai (Bányai Ferenc) ielūguma viesojās vēstniecībā Rīgā. Tikšanās iemesls bija Lībiešu tautas nams Mazirbē un Ungārijas valdības ieguldījums tā celtniecībā. Vēstnieka kungs un kultūras atašeja Annamārija Bāņai-Balāža (Bányai-Balázs Annamária) vēlējās iepazīstināt pētījuma “Lībiešu tautas nama vēsture” autori Renāti Blumbergu ar dokumentu kopijām no Ungārijas Nacionālā arhīva, kas apliecina Ungārijas valsts atbalstu lībiešu kultūrai pagājušā gadsimta 20. un 30. gados. Dokumentus šovasar arhīvā bija sameklējusi kultūras atašeja Annamārija Bāņai-Balāža. Tā kā šie dokumenti pētījuma tapšanas laikā nebija autores rīcībā, vēlāk uz to pamata tiks sagatavots raksts par Ungārijas ieguldījumu lībiešu atbalstīšanā. Izsakot pateicību par dokumentiem un ielūgumu apmeklēt vēstniecību, Renāte Blumberga uzdāvināja savu 2021. gadā iznākušo monogrāfiju par Lībiešu tautas namu.

4. janvāris

Raidījumā “Kultūras Rondo” LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits stāsta par ieceri izveidot daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu

Latvijas Radio raidījumam “Kultūras RondoLU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits stāsta par ieceri Valsts pētījumu programmā “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” izveidot daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu, kas papildināta ar vārdu izrunu audio formātā, angļu valodas atbilsmēm un lībiešu valodas mūsdienu lietojumam nepieciešamajiem terminiem. Šīs vārdnīcas veidošanā tapušie dati tiks izmantoti arī automatizētu pareizrakstības rīku, automātiskās tulkošanas un balss sintēzes rīku izveidē lībiešu valodai. Ieraksts arī LU Lībiešu institūta Facebook lapā.

1. janvāris

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts novēl patiesa prieka pilnu Jauno gadu!