LĪVÕD INSTITŪT / Tuņšlimi / Tuņšlimizt

Kēras āt vaņtõltõd vāldamiersūomõd ja baltõd muinizt kontaktõd ja vāldamiersūomõd tulmi mōši, kus ne paldīņ jelābõd.

Täuž kēra: EARLY FINNIC–BALTIC CONTACTS AS EVIDENCED BY ARCHAEOLOGICAL AND LINGUISTIC DATA

ESUKA/JEFUL. Īžki ulzandõks “Lībiešu studijas II” (“Studies on Livonian II”). 2016.