LĪVÕD INSTITŪT / Mäd tuņšlijizt

Institūt jūodiji

Dr. phil. Valts Ernštreits

E-pošt: valts.ernstreits@lu.lv

Telefon: +371 26424566

Pǟtuņšliji

Dr. hist. Renāte Blumberga

E-pošt: renate.blumberga@lu.lv

Tuņšliji

Dr. phil. Uldis Balodis

E-pošt: ubalodis@lu.lv

Tuņšliji

Dr. philol. Gunta Kļava

E-pošt: gunta.klava@valoda.lv

Tuņšliji

Mg. art. Milda Ona Dailidenaite

E-pošt: milda.dailidenaite@lu.lv

 

Tieudli asistent

Baiba Šuvcāne

E-pošt: baiba.suvcane@lu.lv

Tieudli asistent

Annija Rošāne

E-pošt: annija.rosane@lu.lv

Asistent

Mg. oec. Māra Vīgerte

E-pošt: mara.vigerte@lu.lv