LĪVÕD INSTITŪT
Ķempja Kārļa jaunākais dzejolis “Tuļpuķķiž” (Ugunspuķēs) // Newest poem "Tuļpuķķiž" (In Fireweeds) by Ķempi Kārl // Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž

Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž

Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž”.

2021. āigast ougusts Līvõ sõv iļīzskūol āigal lūoltiji Ķempi Kārl, kis kēratõb Salāts līvõ kīels, um lūond īd eņtš amā ūd lūoltõkšist “Tuļpuķķiž”. Salāts līvõ kēļ agā līvõ kīel Vidūmō kīelmurd um līvõ kīel variant, mis sai rõkāndtõd līvõ muinizõs Mõtsāpūol mōgõns, ja Ķempi Kārl um āinagi lūoltiji mōīlmas, kis lūob eņtš lūoltõkši sīes jarā kaddõn, sallizõs kīels. Nei īž salli ku kēļ um ka täm lūol. Neku um kēratõn ēsti kēranikā ja kuņtš kritīk Mart Velsker, “nēši lūoltõkšis tǟntõkši täuž um nei kēļ, ku ka kūožõd ja ārmaztõks, mis äb murt iļ āiga”.