Livones.net
Eiropas kultūras mantojuma dienas Mazirbē un Dundagā
02/09/2017
Livones.net

Kā ik gadus septembra otrajā nedēļas nogalē norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi, kas Latvijā šogad veltīti vēsturisku notikumu vietām. Šogad pasākumi notiks sešdesmit vietās visā Latvijā, to skaitā arī Dundagā un Mazirbē, Lībiešu tautas namā.

9. septembrī Mazirbē notiks pasākums “Līvu tautas namam būt!” par Lībiešu tautas nama vēsturi, tā nozīmi lībiešu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, tā darbību laikmetu griežos un nākotnes attīstības vīziju. Priekšlasījumu sniegs lībiešu ciemu kultūrvēstures pētniece un dokumentētāja Baiba Šuvcāne. Tautas nama zālē būs izstāde par par somu zinātnieku, valodnieku un kultūras vēstures pētnieku ekspedīcijām piekrastes lībiešu ciemos.

Dundagā pasākumi notiks, atzīmējot ērģeļu meistara Anša Dinsberga 200. dzimšanas dienu. 16.00 Kubalu skolā muzeja vadītājs Ivars Abajs iepazīstinās ar Anša Dinsberga dzīvesstāstu un ērģeļu restaurators Alvis Melbārdis raksturos viņa veikumu un tā vērtību šodien. 17.30 Dundagas luterāņu baznīcā Anša Dinsberga 1859.gadā darināto ērģeļu skaņās palīdzēs iejusties ērģelniece Ieva Jurga.

Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam, tās teritorijā gadu tūkstošos un simtos risinājušies notikumi, kas nozīmīgi ne tikai šīs zemes iedzīvotājiem, bet arī visai Baltijai un Eiropai. Lai pilnīgāk aptvertu visu materiālo kultūras mantojumu, Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmā ir izveidota īpaša tipoloģiskā grupa – vēsturisku notikumu vietas, kurā ietilpst teritorijas, ēkas un citi objekti, kas saistīti ar nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai ievērojamām personām Latvijā. Šī kultūras pieminekļu grupa, iespējams, vistiešāk parāda, ka kultūras mantojums ir stāsts par mums, par cilvēku, cilvēka dzīves kvalitāti, vērtību skalu, tā ir saruna par cilvēces nākotni.

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

22/09
2001. gada 22. septembrī Krimuldā atklāta piemiņas zīme Kaupo.
23/09
1926. gada 23. septembrī dzimusi lībiešu dziesmu ansambļa „Līvlist” ilggadējā diriģente Ārija Mauriņa (mirusi 2006. gadā).
23/09
1987. gada 23. septembrī dzimusi viens no Līvu fonda dibinātājām Linda Zonne.
25/09
1735. gada 25. septembrī dzimis mācītājs, lībiešu – vācu vārdnīcas autors Frīdrihs Kristians Ludvigs (miris 1811. gadā).
29/09
1884. gada 29. septembrī dzimis dzejnieks, Līvu savienības vecākais Didriķis Vālgamā (Volganskis-Valgums, miris 1968. gadā).
03/10
1995. gada 3. oktobrī Helsinkos atklāta lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõ kuņšt”.
08/10
1980. gada 8. oktobrī parakstīta iespiešanai pirmā lībiešu grāmata, kas Latvijā iznāca lībiešu trešās atmodas laikā – Pētera Damberga un Tenu Karmas „Lībiešu tautasdziesmas”.