Livones.net
Eiropas kultūras mantojuma dienas Mazirbē un Dundagā
02/09/2017
Livones.net

Kā ik gadus septembra otrajā nedēļas nogalē norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi, kas Latvijā šogad veltīti vēsturisku notikumu vietām. Šogad pasākumi notiks sešdesmit vietās visā Latvijā, to skaitā arī Dundagā un Mazirbē, Lībiešu tautas namā.

9. septembrī Mazirbē notiks pasākums “Līvu tautas namam būt!” par Lībiešu tautas nama vēsturi, tā nozīmi lībiešu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, tā darbību laikmetu griežos un nākotnes attīstības vīziju. Priekšlasījumu sniegs lībiešu ciemu kultūrvēstures pētniece un dokumentētāja Baiba Šuvcāne. Tautas nama zālē būs izstāde par par somu zinātnieku, valodnieku un kultūras vēstures pētnieku ekspedīcijām piekrastes lībiešu ciemos.

Dundagā pasākumi notiks, atzīmējot ērģeļu meistara Anša Dinsberga 200. dzimšanas dienu. 16.00 Kubalu skolā muzeja vadītājs Ivars Abajs iepazīstinās ar Anša Dinsberga dzīvesstāstu un ērģeļu restaurators Alvis Melbārdis raksturos viņa veikumu un tā vērtību šodien. 17.30 Dundagas luterāņu baznīcā Anša Dinsberga 1859.gadā darināto ērģeļu skaņās palīdzēs iejusties ērģelniece Ieva Jurga.

Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam, tās teritorijā gadu tūkstošos un simtos risinājušies notikumi, kas nozīmīgi ne tikai šīs zemes iedzīvotājiem, bet arī visai Baltijai un Eiropai. Lai pilnīgāk aptvertu visu materiālo kultūras mantojumu, Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmā ir izveidota īpaša tipoloģiskā grupa – vēsturisku notikumu vietas, kurā ietilpst teritorijas, ēkas un citi objekti, kas saistīti ar nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai ievērojamām personām Latvijā. Šī kultūras pieminekļu grupa, iespējams, vistiešāk parāda, ka kultūras mantojums ir stāsts par mums, par cilvēku, cilvēka dzīves kvalitāti, vērtību skalu, tā ir saruna par cilvēces nākotni.

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

24/10
1923. gada 24. oktobrī jūrmalas ciemos no Melnsila līdz Lūžņām sākas balsošana par Jūrmalas pagasta izveidi.
28/10
1978. gada 28. oktobrī dzimusi lībiešu kultūras darbiniece Julgī Stalte.
01/11
1903. gada 1. novembrī dzimis viens no ansambļa „Līvlist” dibinātājiem Oskars Stalts (miris 1992.gadā).
01/11
1950. gada 1. novembrī dzimusi tulkotāja Ieva Ernštreite.
02/11
1978. gada 2. novembrī pēc Maijas un Paula Valču ierosmes atklāta Mazirbes internātskolas etnogrāfiskā kolekcija „Rāndali”.
04/11
1924. gada 4. novembrī dzimusi valodniece Marta Rudzīte (mirusi 1996. gadā).
09/11
1900. gada 9. novembrī dzimis ievērojamais lībiešu folkloras vācējs un pētnieks Oskars Loritss (miris 1961. gadā).