Livones.net
Miķeļtornī notiks Lībiešu vasaras universitāte
10/08/2017
Līvõd kultūr sidām

No 12. līdz 20. augustam Ventspils novada Miķeļtornī (lībiski – Pizā) norisināsies Lībiešu vasaras universitāte – intensīva augstākās izglītības programma, kuras mērķis ir nodrošināt dažādu augstskolu studentiem – galvenokārt doktorantiem un maģistrantiem – iespēju iepazīt lībiešu valodu, vēsturi un kultūru lībiešu kultūrvēsturiskajā vidē un rosināt jaunu pētnieku iesaistīšanos lībiešu mantojuma apzināšanā un izpētē.

Lībiešu vasaras universitātē piedalās studenti no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Ukrainas, ASV, Vācijas un Somijas augstskolām. Astoņu vasaras universitātes norises dienu laikā tās dalībnieki intensīvi iepazīs lībiešu valodu, vēsturi un kultūru, gūs ieskatu lībiešu folklorā un sadzīvē, mācīsies gatavot lībiešu ēdienus un dziedāt lībiešu dziesmas, apmeklēs vēsturiskos lībiešu ciemus un ar lībiešiem saistītas vietas Lībiešu krastā un Ventspilī, tiksies ar lībiešu kultūras kopējiem un paši iesaistīsies lībiešu mantojuma popularizēšanā – vasaras universitātes noslēgumā 18. augustā plkst. 19.00 Ventspils Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā notiks Lībiešu dzejas vakars, kurā vasaras universitātes studenti lasīs lībiešu dzejnieku darbus kopā ar mūsdienu lībiešu dzejniekiem Baibu Dambergu, Valtu Ernštreitu un Ķempju Kārli.

Lībiešu vasaras universitātes pasniedzēju vidū ir Tartu Universitātes profesori Karls Pajusalu un Tīts Reins Vītso, lībiešu valodas pētnieki Valts Ernštreits un Mīna Norvika, kultūras un vēstures pētniece Renāte Blumberga, māksliniece un dzejniece Baiba Damberga, novadpētniece Baiba Šuvcāne un citi. Lībiešu vasaras universitāti organizē Līvõd kultūr sidām (Lībiešu Kultūras centrs) un Tartu Universitāte sadarbībā ar Ventspils lībiešu apvienību “Rānda”, un tās norisi atbalsta Tartu Universitātes Valodniecības, filozofijas un semiotikas doktorskola, Latviešu valodas aģentūra, Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programma 2017 un Ventspils dome.

Pirmais šāda veida pasākums norisinājās 2013. gadā Košragā un guva pārsteidzoši labas dalībnieku un iesaistīto augstskolu atsauksmes. Nākotnē Lībiešu vasaras universitāti plānots organizēt katru otro gadu un apvienot ar Tartu Universitātes ietvaros veidojamu lībiešu tematikai veltītu e-mācību kursu.

Lībieši ir Baltijas jūras somu cilmes Latvijas pamattauta, kurai bijusi liela nozīme latviešu etnoģenēzē. Mūsdienu latviešu valoda veidojusies lībiešu un seno baltu cilšu – latgaļu, zemgaļu un kuršu – saskarsmē, kas ir pamatā tās unikālajam skanējumam. Līdzīgi lībiešu kultūras mantojums ietekmējis dažādas Latvijas tradicionālās un mūsdienu kultūras jomas no folkloras līdz pat kulinārajam mantojumam, tāpēc Latvijas Republikas Satversmes preambulā īpaši uzsvērta lībiešu tradīciju loma latviešu identitātes veidošanā. Lībiešu mantojums iekļauts arī Latvijas kultūras kanonā, savukārt lībiešu valoda – gan Valsts valodas likumā, gan UNESCO apdraudēto valodu sarakstā kā kritiski apdraudēta valoda.

 

21/09
1217. gada 21. septembrī kaujā aiz Vilandes nogalināts lībiešu vadonis Kaupo.
22/09
2001. gada 22. septembrī Krimuldā atklāta piemiņas zīme Kaupo.
23/09
1926. gada 23. septembrī dzimusi lībiešu dziesmu ansambļa „Līvlist” ilggadējā diriģente Ārija Mauriņa (mirusi 2006. gadā).
23/09
1987. gada 23. septembrī dzimusi viens no Līvu fonda dibinātājām Linda Zonne.
25/09
1735. gada 25. septembrī dzimis mācītājs, lībiešu – vācu vārdnīcas autors Frīdrihs Kristians Ludvigs (miris 1811. gadā).
29/09
1884. gada 29. septembrī dzimis dzejnieks, Līvu savienības vecākais Didriķis Vālgamā (Volganskis-Valgums, miris 1968. gadā).
03/10
1995. gada 3. oktobrī Helsinkos atklāta lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõ kuņšt”.