Livones.net
Spodrības diena Lībiešu tautas namā
15/05/2016
Baiba Šuvcāne

Jau otro gadu Līvu savienība pavasarī rīkoja  lielo talku, lai uzpostu savu tautas namu un tas godam sagaidītu ikvienu ciemiņu, kas  tajā iegrieztos. 14. maijā Mazirbē sapulcējās aptuveni četri desmiti talcinieku.

Pagājušajā gadā aprobežojāmies galvenokārt ar elementāru tīrības un kārtības ieviešanu. Šogad ieceres bija daudz lielākas, darbu apjoms ievērojami plašāks. Pateicoties vairāku lībiešu labvēļu finansiālajam atbalstam, visu nodomāto izdevās paveikt. Galvenais, izdevās pierādīt pašiem sev, ka daudzas lietas varam paveikt, godprātīgi strādājot sabiedrības labā un apzinoties, ka paši esam šī nama saimnieki.

Pēc talkas jautāju Līvu savienības vadītajai Ievai Ernštreitei par šībrīža sajūtām.

„Esmu ļoti gandarīta par negaidīti kuplo talcinieku pulku no visurienes, kur vien mēs esam, — no Ventspils, Kolkas, Rīgas, Mazirbes. Bet, ja runā par lībiešu piekrastes pārstāvniecību, tad bijām arī no Košraga, Lielirbes, Miķeļtorņa, Sīkraga, Saunaga, Vaides, no visiem ciemiem. Dalībniekiem reģistrācijas numuri, protams, netika piešķirti, bet mūsu skaits bija tuvu četrdesmit, ieskaitot arī tos, kuriem grābeklītis vēl bija par lielu un kuri pagaidām varēja lasīt tikai žagariņus.

Iecerēto darbu saraksts bija kārtīgas A4 lapas apjomā, sākot ar telpām, apkārtnes sapošanu, malkas šķūņa sakārtošanu. Plānotos darbus esam paveikuši. Vislielākais darbs, kas pirms divām nedēļām šķita neiespējams, drīzāk tikai vēlams, bija tautas nama lielās zāles grīdas sakopšana. Augsto izmaksu dēļ grīdas uzpošanai piesaistīt profesionālas firmas Līvu savienībai nebija iespējams. Taču atsaucās Mazirbes grupas biedri Ziedonis un Rainis Feldmaņi, kuri uzņēmās to izdarīt, ņemot palīgā vēl pāris vīru. Sagādāja nepieciešamos materiālus, iekārtas, visu dienu strādāja vaiga sviedros, un darbs ir pabeigts.

Katra talcinieku grupiņa atrada savu vietu — mums bija malkas šķūņa grupa, parketa grupa, bija apstādījumu kopšanas komanda, bija sienu un laivas krāsotāji, bija pupiņu zupas vārītāji, putekļu slaucītāji, logu tīrītāji, žagariņu lasītāji. Varam būt ļoti priecīgi, ka tautas nams šodien iemirdzējās.

Ārkārtīgi gandarī tas, ka talcinieki strādāja ar prieku, vieglumu, pašiniciatīvu, likās, ka visi gaidījuši šo brīdi, kad varēs ierasties te, būt kopā un paveikt labus darbus. Ieradās pat pilnīgi negaidīti talcinieki, piemēram, mācītājs Kārlis Irbe un jauniešu grupa, kas par savu turpmāko mājvietu nodomājuši Mazirbi. Ieradās arī mūs sadarbības partneri — Mazirbes draugu kopas pārstāvji. Lielirbnieks Aleksandrs Cerminieks, kurš sen bija gribējis būt lībiešu vidū, bet bija kautrējies, vīru aicināts, bija paņēmis līdzi kārtīgu zivju delikatešu groziņu un ieradās sacīdams — es nāku talkā, es piedalos, es esmu šeit. Es vēlētos nosaukt vārdā visus, kas piedalījās, bet tad būtu vesela lapa tikai ar vārdiem. Milzīgs paldies ikvienam, kas bija klāt mūsu nama sakopšanā.

Būtu bijusi priecīga, ja šodienas talkā būtu piedalījušies arī biedrības „Randalist” biedri, jo viņi taču arī izmanto šīs telpas. Aicinājumi bija vairāki, bet tie tika noraidīti. Novērtējam viņu veikumu, sakopjot nelielu Mazirbes stūrīti, bet biedrības „Randalist” durvīm šodien vajadzēja būt atvērtām. Mūsu kopējā sēta, kopēja darbības vieta.

Mums ir prieks par katru sapostu, spodru, tieši tā, spodrība ir tas vārds, ko tautas nams gaida. Vārds “spodrība” bija pazudis... Mums bija spodrības diena.”

28/04
1851. gada 28. aprīlī dzimis viens no somugru tautu etnogrāfijas pamatlicējiem Aksels Olai Heikels (miris 1924. gadā).
28/04
1948. gada 28. aprīlī dzimusi žurnāliste, viena no Lībiešu kultūras centra dibinātājām un atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmā redaktore Gundega Blumberga.
01/05
1924. gada 1. maijā dzimis bibliogrāfs, lībiešu valodas un kultūras pētnieks Tenu Karma.
04/05
2001. gada 4. maijā Latvijas vēstures muzejā atklāj plašu izstādi „Lībieši senatnē”, izdodot arī izstādes katalogu.
05/05
1895. gada 5. maijā dzimis esperantists, viens no Esperanto – latviešu – lībiešu vārdnīcas autoriem Ints Henriks Čače (miris 1986. gadā).
10/05
1936. gada 10. maijā dzimusi Mazirbes etnogrāfiskās kolekcijas „Rāndali” dibinātāja Maija Valce.
11/05
1835. gada 11. maijā Viļķenes pagasta zemnieka Jēkaba Baumaņa un Burtnieku lībietes Anna Feldmanes ģimenē dzimis Latvijas Republikas himnas autors Baumaņu Kārlis (miris 1905. gadā).