Livones.net
Iznākusi grāmata par lībiešu rakstu valodu
17/01/2014
Valts Ernštreits 7. janvārī Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūta bibliotēkā atvēra savu grāmatu „Lībiešu rakstu valoda”, kas tagad iznākusi igauņu valodā.
Ķempju Kārļa „Salacas upes trīs krasti”
04/07/2013
Nupat iznākušais dzejoļu krājums „Salats joug kolm aģa” ir trīsvalodu – Salacas lībiešu, igauņu un latviešu – izdevums. Ar to Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu atzīmēja savu 50. dzimšanas dienu.
Lībieši, latvieši un Baltijas telpa
06/05/2013
Laikraksts "Neatkarīgā" 2013. gada 2. maijā publicējis plašu apskatu par šogad iznākušo rakstu krājumu "Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra", novērtēdams lībiešu kultūru par vienu no Latvijas nacionālo dārgumu tīrradņiem.
Turaidas muzejrezervāta katalogs „Krimuldas Raganas depozīts”
18/09/2012
Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar apgādu „Zinātne” izdevis katalogu „Krimuldas Raganas depozīts – Gaujas lībiešu sudraba rotas un monētas. 10.–13. gadsimts”.
„Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca”
06/09/2012
Tartu Universitāte Igaunijā un Latviešu valodas aģentūra Latvijā izdevušas līdz šim lielāko lībiešu valodas vārdnīcu – „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcu”. Tās sastādītājs ir Tartu Universitātes emeritētais profesors Tīts Reins Vītso un redaktors Tartu Universitātes pētnieks Dr.phil. Valts Ernštreits.
Baibas Šuvcānes „Lībiešu krasta stāsti”
02/08/2012
2012. gada 25. augustā 16.00 Kolkas tautas namā tiks atvērta Baibas Šuvcānes sastādītā grāmata „Lībiešu krasta stāsti”, ko klajā laidis apgāds „Jumava”.
Buklets par lībiešiem angļu valodā
15/06/2012
Sagaidot Igaunijas prezidentu Latvijā, angļu valodā sagatavots buklets "Livs in 44 answers" jeb "Lībieši 44 atbildēs".
Satversmes izdevums ar tulkojumu arī lībiešu valodā
13/06/2012
Šajās dienās klajā nāk izdevums „Latvijas Republikas Satversme”, kura atvēršanas svētki notika 13.jūnijā Saeimā. Ar šo izdevumu beidzot dienasgaismu ierauga konstitūcijas tulkojumi lībiešu valodā un latgaliešu rakstu valodā.
Lībiešu dzejas krājums igauņu valodā
02/01/2012
Novembra nogalē Igaunijā Tartu Universitātes Paula Aristes somugru tautu centrs izdeva lībiešu dzejas izlases „Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska!” (iznāca 1998. gadā Rīgā kā Lībiešu kultūras centra projekts) papildināto un rediģēto izdevumu „Ma võtan su õnge, tursk!” igauņu un lībiešu valodā.
KĀ IZNIRST LĪBIEŠI
22/11/2011
Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs) izdevis dzejas krājumu lībiešu un latviešu valodā „Kui sūolõbõd līvlizt/Kā iznirst lībieši".
LĪBIEŠU RAKSTU VALODA
19/10/2011
2011. gada 4. novembrī pulksten 18.00 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zālē Rīgā, Pils laukumā 3, notiks Valta Ernštreita monogrāfijas „Lībiešu rakstu valoda" atvēršanas svētki.
GRĀMATA PAR ZIEMEĻKURZEMES LĪBIEŠIEM
19/10/2011
Otrdien, 25. oktobrī, pulksten 18.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāles klubā notiks Māras Zirnītes grāmatas "Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā" atvēršanas svētki.
SENAIS LĪBIEŠU CIEMS KOLKA
14/09/2010
Grāmatā ir apkopota un atspoguļota Kolkas ciema kultūrvēsture vairāku gadsimtu garumā — no 1040. gada, kad Kolka pirmo reizi minēta vēstures avotos, līdz pat mūsdienām.
LĪBIEŠU DZĪVE
20/08/2008
Albuma „Lībiešu dzīve" atvēršanas svētki ir noslēgums ceļam 70 gadu garumā, kas aizsākās Pizes skolā, kad Pēteris Dambergs un viņa audzēkņi gatavoja dāvanu radu tautai igauņiem.
Lībieši 44 atbildēs
12/12/2011
Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā brošūru „Lībieši 44 atbildēs”, kuras tekstu sagatavojis Lībiešu kultūras centrs.
Dzīvais vārds. Ābece un sākuma lasāmgrāmata
12/12/2011
Igaunijas Dzimtās valodas biedrība un Lībiešu kultūras centrs izdevis Kārļa Staltes grāmatu „Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz" (Dzīvais vārds. Ābece un sākuma lasāmgrāmata).
LĪBIEŠI DOKUMENTOS UN VĒSTULĒS
07/11/2006
Grāmata „Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem" aptver Renātes Blumbergas piecos pētnieciskā darba gados astoņās Somijas avotu krātuvēs apzinātos, no oriģinālvalodām (lībiešu, somu, vācu, zviedru) tulkotos, lietpratīgi sakārtotos un komentētos materiālus. Šāds pētījums ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās ir pirmreizīgs.
28/04
1851. gada 28. aprīlī dzimis viens no somugru tautu etnogrāfijas pamatlicējiem Aksels Olai Heikels (miris 1924. gadā).
28/04
1948. gada 28. aprīlī dzimusi žurnāliste, viena no Lībiešu kultūras centra dibinātājām un atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmā redaktore Gundega Blumberga.
01/05
1924. gada 1. maijā dzimis bibliogrāfs, lībiešu valodas un kultūras pētnieks Tenu Karma.
04/05
2001. gada 4. maijā Latvijas vēstures muzejā atklāj plašu izstādi „Lībieši senatnē”, izdodot arī izstādes katalogu.
05/05
1895. gada 5. maijā dzimis esperantists, viens no Esperanto – latviešu – lībiešu vārdnīcas autoriem Ints Henriks Čače (miris 1986. gadā).
10/05
1936. gada 10. maijā dzimusi Mazirbes etnogrāfiskās kolekcijas „Rāndali” dibinātāja Maija Valce.
11/05
1835. gada 11. maijā Viļķenes pagasta zemnieka Jēkaba Baumaņa un Burtnieku lībietes Anna Feldmanes ģimenē dzimis Latvijas Republikas himnas autors Baumaņu Kārlis (miris 1905. gadā).