Livones.net
Pieminekļi, muzeji, informācija
12/12/2011

Kur Latvijā atrodas pieminekļi lībiešiem?

2001. gada septembrī uzkalniņā pie Krimuldas baznīcas atklāta piemiņas zīme līvu valdniekam Kaupo, to veidojusi Krimuldas tēlniece G. Grundberga. Daugavas krastā pie Salaspils 1994. gadā atklāts piemineklis kaujās ar vācu krustnešiem kritušajam līvu valdniekam Ako. Miķeļtorņa kapos atrodas piemineklis lībiešu dzejniekiem (1978., tēlnieks K. Dane). 2006. gadā Ventspilī Prinča un Kroņa ielas skvērā atklāja pieminekli lībiešu dzejniekam, žurnālistam, ķesterim un sabiedriskajam darbiniekam Jānim Princim (tēlnieks I. Ranka). 19. gs. vidū tīrumā starp Ikšķili un Salaspili atrastās t.s. lībieša galvas kopija apskatāma Līvu laukumā Rīgā. Staicelē apskatāms piemineklis Vidzemes lībiešiem.

Kur var redzēt, kā lībieši dzīvojuši?

Galvenokārt muzejos. Tā Turaidas Muzejrezervātā var iepazīties ar ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, kas sniedz ieskatu lībiešu senvēsturē un kultūrā. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lībiešu zvejnieka zemnieka sētā Dēliņos, kas uz muzeju pārvesta no Lūžņas ciema, un Ventspils Brīvdabas muzejā iespējams iepazīties ar lībiešu dzīvi 19. gadsimtā. Ieskatu Vidzemes lībiešu dzimtu vēsturē var gūt Pāles muzejā. Lībiešiem veltītas sadaļas un krājumi atrodami arī citos Latvijas un ārvalstu muzejos.

Kur atrodas Lībiešu tautas nams?

Lībiešu tautas nams atrodas Mazirbē. Tas uzcelts 1939. gadā pēc somu arhitekta Erki Hutunena projekta ar lībiešu radu tautu – igauņu, somu un ungāru – un Latvijas palīdzību. To bija iecerēts izveidot par lībiešu kultūras centru, taču šādā veidolā tautas nams pilnvērtīgi darbojās tikai līdz Otrajam pasaules karam. Tagad tas ir Līvu savienības īpašums.

Kādas avīzes lībiešu valodā iznāk Latvijā?

Lībiešu valodā Latvijā neiznāk neviena avīze. Lībiešu valodā no 1931. līdz 1939. gadam iznāca mēnešraksts „Līvli” (Lībietis). To atjaunoja 1992. gadā, bet nu jau latviešu valodā, jo vairs nebija tik daudz cilvēku, kas spētu izlasīt avīzi lībiski .

Kad ir izdota lībiešu–latviešu vārdnīca?

Vienīgā lībiešu–latviešu vārdnīca ir izdota 1999. gadā. To sastādījis Valts Ernštreits un izdevis Lībiešu kultūras centrs.

Izdotas arī vairākas sarunvārdnīcas: 1991. gadā Valdas Šuvcānes un Elfrīdas Žagares „Latviešulībiešu sarunvārdnīca" un 1999. gadā – Valdas Šuvcānes un Ievas Ernštreites „Lībiešuangļulatviešu sarunvārdnīca”. Plānots, ka 2012. gadā Igaunijā nāks klajā ļoti plaša lībiešuigauņulatviešu vārdnīca.

Kādās organizācijās lībieši apvienojušies?

Pirmā lībiešu sabiedriskā organizācija – Līvu savienība – dibināta 1923. gada 2. aprīlī, un tā darbojas joprojām. Kopš 1994. gada darbojas Lībiešu kultūras centrs (Līvõ kultūr sidām). Jaunākā organizācija ir nodibinājums „Līvu fonds” (2009). Ar lībiešu organizācijām sadarbojas 1998. gadā lībiešu atbalstam dibinātā Starptautiskā lībiešu draugu biedrība, kuras biedri ir sešu valstu iedzīvotāji. 2011. gadu Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs izsludināja par Starptautisko lībiešu valodas un kultūras gadu.

Kur internetā ir atrodama informācija par lībiešiem?

Lībiešu valodas un kultūras portālā livones.net, kurā ievietota informācija par lībiešiem latviešu, angļu un lībiešu valodā.

Publicēts ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

26/03
1943. gada 26. martā dzimis dzejnieks, dramaturgs un režisors Uldis Krasts.
26/03
1994. gada 26. martā nodibināts Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs).
27/03
1999. gada 27. martā Staicelē atklāts Metsepoles novada lībiešu informācijas centrs un muzejs „Pivālind”.
27/03
1999. gada 27. martā atvērta Valta Ernštreita Lībiešu – latviešu un latviešu – lībiešu vārdnīca.
28/03
1749. gada 28. martā dzimis Rūjienas draudzes mācītājs Gustavs Bergmanis (miris 1814. gadā), kas publicējis pirmo garīgo tekstu lībiešu valodā.
30/03
1805. gada 30. martā dzimis A. J. Šēgrēna darba turpinātājs lībiešu valodas pētīšanā akadēmiķis Ferdinands Johans Vīdemanis (miris 1887. gadā).
31/03
1877. gada 31. martā dzimusi lībiešu folkloras teicēja Kristīne Demberga-Ozolzīle (mirusi 1962. gadā).